ญี่ปุ่นวิจารณ์เกาหลีใต้ที่จะคุมเข้มการตรวจวัดกัมมันตรังสีในสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น

Aug 22 , 2019. NHK World.

นายฮิโรชิเงะ เซโก รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นวิจารณ์แผนการของเกาหลีใต้ที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่น

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคมว่า ผลิตภัณฑ์บางรายการรวมถึงผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปจะถูกตรวจ 2 ครั้งแทนที่จะตรวจเพียงครั้งเดียวตามที่กำหนดในปัจจุบัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 นี้เป็นต้นไป

มาตรการคัดกรองนี้เริ่มนำมาใช้ครั้งแรกหลังเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิเมื่อเดือนมีนาคม 2554

ต่อข้อถามเกี่ยวกับข้อชวนคิดที่ว่าการตรวจวัดที่เข้มงวดขึ้นเป็นมาตรการตอบโต้ญี่ปุ่นที่คุมเข้มการส่งออกไปยังเกาหลีใต้มากขึ้นนั้น นายเซโกกล่าวว่าขั้นตอนที่ญี่ปุ่นดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการส่งออกและเป็นมาตรการของฝ่ายบริหารที่ทั่วโลกยอมรับ พร้อมเสริมว่าท่าทีของเกาหลีใต้ที่จะขยายวงประเด็นนี้ไปเรื่องอื่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

CR:NHK World