เกาหลีใต้เรียกร้องอีกครั้งให้ญี่ปุ่นถอนคำสั่งที่ยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าของเกาหลีใต้

Aug 07 , 2019. NHK World.

เกาหลีใต้ได้เรียกร้องอีกครั้งให้ญี่ปุ่นถอนคำสั่งที่ยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าของเกาหลีใต้

กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ประท้วงเป็นการตอบโต้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะถอนเกาหลีใต้ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออก ทั้ง ๆ ที่มีความกังวลและการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมนานาชาติ รวมถึงคำเรียกร้องหลายครั้งของเกาหลีใต้ที่ให้ถอนคำสั่งดังกล่าว

แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า ญี่ปุ่นจะต้องถอนมาตรการฝ่ายเดียวตามอำเภอใจของญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และญี่ปุ่นต้องยอมรับข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่เสนอให้แก้ไขเรื่องนี้ผ่านการเจรจาหารือกัน

CR:NHK World