เกาหลีใต้ประกาศจะใช้มาตรการควบคุมการส่งออกตอบโต้ญี่ปุ่น

AUG 02 , 2019. NHK World.

เกาหลีใต้กล่าวว่าจะตัดญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์ใช้กระบวนการอย่างง่ายในการควบคุมการส่งออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ความเคลื่อนไหวคล้ายกันของรัฐบาลญี่ปุ่น

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมว่า จะเสริมความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้ายังญี่ปุ่น หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจในวันเดียวกันว่าจะตัดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้ากับญี่ปุ่น

เกาหลีใต้กล่าวด้วยว่าจะยื่นคำร้องยังองค์การการค้าโลกโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว เร็วๆ นี้ของญี่ปุ่น ซึ่งเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบทางการค้านานาชาติ

CR:NHK World