ญี่ปุ่นจะถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2562. NHK World.

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเดินหน้าแผนการถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิใช้กระบวนการอย่างง่ายในการควบคุมสินค้าส่งออกจากญี่ปุ่น มาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 สิงหาคม

นายฮิโรชิเงะ เซโก รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่า การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นในวันนี้เป็นการทบทวนการดำเนินนโยบายส่งออกของญี่ปุ่น เพื่อรับมือความบกพร่องของเกาหลีใต้ในระบบควบคุมการส่งออกและในการปฏิบัติงาน ญี่ปุ่นไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ และการทบทวนนโยบายนี้ไม่ได้เป็นมาตรการตอบโต้ต่อประเด็นบางอย่างแต่อย่างใด

การตัดสินใจนี้ถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดอีกครั้งในการควบคุมสินค้าส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ภายหลังจากที่มีการเพิ่มการคัดกรองต่อวัสดุสำหรับผลิตสารกึ่งตัวนำและจอภาพ

ด้านประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้เพิกเฉยต่อความพยายามของเกาหลีใต้และประชาคมนานาชาติในการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีทางการทูตและทำให้สถานการณ์แย่ลงอีก พวกตนขอเตือนญี่ปุ่นอย่างแข็งกร้าวว่า จากนี้ไปญี่ปุ่นจะต้องรับผิดชอบต่อทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น พวกตนจะไม่นิ่งเฉยและยินยอมให้ฝายที่มีท่าทียั่วยุดำเนินการก้าวร้าวต่อไป

CR:NHK World