การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562. กระทรวงการต่างประเทศ.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Teodoro L. Locsin, Jr., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ และนาย Wang Yi มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน ซึ่งจัดในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานและทิศทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง เศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสื่อมวลชน รวมทั้งการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ที่ประเทศไทย 

ที่ประชุมรับทราบพัฒนาการในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ อาทิ การเกิดสงครามทางการค้า การเติบโตทางการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีน การที่ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก และความคืบหน้าในการเจรจาประมวลการปฏิบัติ (Code of Conduct) ในทะเลจีนใต้  ที่ประชุมชื่นชมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนในหลากหลายสาขาเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และการบรรลุวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ปี ค.ศ. 2030 โดยทั้งอาเซียนและจีนย้ำการสนับสนุนกลไกการค้าพหุภาคี และความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน ปี ค.ศ. 2025 ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน 

ก่อนหน้าการประชุมฯ  รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการทุนการศึกษาผู้นำเยาวชนอาเซียน-จีน (ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme) ซึ่งนาย Li Keqiang นายกรัฐมนตรีจีนได้เสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 เมื่อปี 2561  ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยและฝึกอบรมทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน โดยโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนและจีนที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนและนักศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝ่าย

จีนได้รับสถานะคู่เจรจาของอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 29  ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2539 และได้รับการยกระดับสถานะขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและความมั่งคั่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 เมื่อปี 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ต่อมา เมื่อปี 2561 อาเซียนและจีนได้ฉลองครบรอบ 15 ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน และได้รับรองวิสัยทัศน์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ปี ค.ศ. 2030 ด้วย

อาเซียนและจีนมีความร่วมมือซึ่งครอบคลุม 12 สาขาหลัก อาทิ การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง และการลงทุน ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับจีน

CR:กระทรวงการต่างประเทศ