การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นาย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และนาย Winston Peters รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อาเซียน-นิวซีแลนด์ ค.ศ. 2016-2020 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลก

           นิวซีแลนด์แสดงความขอบคุณที่อาเซียนมีแถลงการณ์สนับสนุนนิวซีแลนด์หลังเกิดเหตุกราดยิงที่เมืองไครสต์เชิร์ช และยินดีที่อาเซียนสามารถรับรองเอกสารมุมมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่า มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ได้ถึงร้อยละ 98 จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่สำหรับ ปี ค.ศ. 2021 – 2025  ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์คู่เจรจา อาเซียน-นิวซีแลนด์ จะครบรอบ 45 ปี ในปีหน้า  

           อาเซียนแสดงความขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) และที่นิวซีแลนด์ให้ทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความมั่นคงไซเบอร์

            นิวซีแลนด์ได้รับสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเมื่อปี 2518 และต่อมา ได้มีการยกระดับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ สมัยพิเศษ ในโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2563  ในปีระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย  โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นยุทธศาสตร์ระดับประชาชน และยุทธศาสตร์ความมั่นคั่ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

            ปัจจุบัน กัมพูชาเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์จนถึงปี 2564

CR:กระทรวงการต่างประเทศ