อายุเฉลี่ยการคาดหมายคงชีพของชาวญี่ปุ่นสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว

Jul 30 , 2019. NHK World.

อายุเฉลี่ยการคาดหมายคงชีพของคนญี่ปุ่นสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และสูงกว่าของปี 2532 มากกว่า 5 ปี ซึ่งปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นศักราชเฮเซที่มีมีระยะเวลา 30 ปีในญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น เผยว่าช่วงชีวิตเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วคือ 87.32 ปีในผู้หญิง และ 81.25 ปีในผู้ชาย ตัวเลขทั้งสองบ่งชี้การเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปีเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

เมื่อเทียบในระดับโลก ช่วงชีวิตเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ 2 รองจากฮ่องกงเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ส่วนของผู้ชายสูงเป็นอันดับ 3 รองจากฮ่องกงและสวิตเซอร์แลนด์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

เจ้าหน้าที่กระทรวงชี้ถึงปัจจัยที่ทำให้การคาดหมายคงชีพเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาว่า เกิดจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ และความตระหนักมากขึ้นด้านสุขภาพในสมัยเฮเซของญี่ปุ่น

ทางเจ้าหน้าที่วางแผนจัดทำนโยบายต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้คนใช้ชีวิตสูงวัยได้สบาย เพราะคาดว่าคนจะมีชีวิตยืนยาวยิ่งกว่านี้ในอนาคต

CR:NHK World