รมต. ป้องกันประเทศญี่ปุ่นพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่กรุงโตเกียว

Jul 22 , 2019. NHK World.

นายทาเกชิ อิวายะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น ได้พบหารือกับนายจอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่กรุงโตเกียว โดยทั้งสองได้หารือถึงข้อเสนอล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่จะจัดตั้งแนวร่วมเพื่อรับประกันความปลอดภัยของช่องแคบฮอร์มุซ

การหารือข้างต้นมีขึ้นที่กระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม โดยนายอิวายะ ได้กล่าวขอบคุณนายโบลตันสำหรับความพยายามของเขาที่จะเสริมสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและสหรัฐ

ด้านนายโบลตันกล่าวว่าพวกเขามีประเด็นสำคัญอีกหลายประเด็นที่ต้องหารือ และว่าความเป็นพันธมิตรกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศมากมาย

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน นายโบลตันได้พบหารือกับนายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น โดยทั้งสองได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ซึ่งหมางเมินเนื่องจากประเด็นแรงงานในช่วงสงครามและการที่รัฐบาลญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกวัสดุเทคโนโลยีชั้นสูงบางประเภท โดยนายโคโนะอธิบายจุดยืนของญี่ปุ่น

นายโบลตันกล่าวว่า ตนและนายโคโนะได้พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในวงกว้าง

CR:NHK World