ญี่ปุ่นเตรียมขอให้ยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่นที่การประชุม WTO

Jul 18 , 2019. NHK World.

ญี่ปุ่นเตรียมขอให้มีการยกเลิกการจำกัดการนำเข้าอาหารญี่ปุ่น ซึ่งนำมาใช้หลังอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2554 ที่การประชุมขององค์การการค้าโลก หรือ WTO ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา มี 22 ประเทศและดินแดน ซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ จีน และสหภาพยุโรปที่ควบคุมการนำเข้าอาหารญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นเรื่องให้ WTO พิจารณาต่อกรณีที่เกาหลีใต้ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากจังหวัดฟูกูชิมะและจังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัด แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าวถูกตีตกไปเมื่อเดือนเมษายน

การประชุมว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารจะมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ WTO ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม โดยมีเรื่องผลผลิตของญี่ปุ่นอยู่ในวาระการประชุมด้วย

คาดว่าหลายประเทศและดินแดนที่ยังคงจำกัดการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมด้วย

เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นจะยืนยันว่าความปลอดภัยด้านอาหารนั้นผ่านการรับรองแล้ว และญี่ปุ่นพร้อมที่จะเปิดรับคณะผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะขอให้มีการยกเลิกและผ่อนคลายข้อจำกัดต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

CR: NHK World