เกาหลีใต้จะลดการพึ่งพาวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากญี่ปุ่นหลังถูกญี่ปุ่นประกาศควบคุมการส่งออก

Jul 17 , 2019. NHK World.

เกาหลีใต้มองลู่ทางลดการพึ่งพาญี่ปุ่นเรื่องวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงบางประเภท รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้เผยว่า รัฐบาลเกาหลีใต้จะประกาศมาตรการเบ็ดเสร็จในเร็ว ๆ นี้เพื่อรับมือการยับยั้งการส่งออกของญี่ปุ่น

นายฮง นัม-กี วิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่ควบคุมการป้อนวัสดุสำหรับการผลิตสารกึ่งตัวนำและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งนี้ การควบคุมการส่งออกดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม

นายฮงกล่าวว่า “ข้อจำกัดทางการค้าที่ไม่ยุติธรรมที่นำมาใช้กับประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะนั้นเป็นเรื่องน่าวิตกอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงกฎกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการค้า การทำเช่นนั้นอาจบ่อนทำลายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองฝ่ายระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น”

นายฮงกล่าวว่าเกาหลีใต้จะนำกรณีนี้ไปร้องทุกข์ที่องค์การการค้าโลก หรือ WTO และจะพยายามแสวงหาความเข้าใจจากประชาคมนานาชาติ พร้อมทั้งเสริมว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะทำงานร่วมกับรัฐสภาเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อนำมาเพิ่มเป็นมาตรการเสริมให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น

CR: NHK World