ญี่ปุ่นโต้แย้งคำกล่าวอ้างของเกาหลีใต้เรื่องมาตรการควบคุมการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ของญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 18:49น.

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่า ตัวแทนของเกาหลีใต้ไม่ได้เรียกร้องอย่างชัดเจนแต่อย่างใด เพื่อให้ญี่ปุ่นยกเลิกการควบคุมการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ที่เข้มงวดมากขึ้น ระหว่างการหารือเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม

คำกล่าวของเจ้าหน้าที่คนนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ระบุในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคมว่า เกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการต่าง ๆ เกาหลีใต้ยังบอกกับญี่ปุ่นด้วยว่า เกาหลีใต้ไม่สามารถยอมรับหรือเข้าใจมาตรการอันเข้มงวดมากขึ้นเหล่านี้

การประชุมที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนี้มีขึ้นที่กรุงโตเกียว เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม โดยใช้เวลาในการหารือกันประมาณ 5 ชั่วโมง นานกว่ากำหนดการเดิมที่ได้วางไว้ไปมาก

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่า พวกตนได้อธิบายว่า มีการนำข้อจำกัดต่าง ๆ มาใช้ในฐานะมาตรการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาการควบคุมด้านการค้าที่ไม่เหมาะสมในเกาหลีใต้ สำหรับวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารได้

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงญี่ปุ่นที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้แถลงข่าวในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่า ทางกระทรวงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว และพบว่าเกาหลีใต้ไม่ได้เรียกร้องอย่างชัดเจนต่อญี่ปุ่น เพื่อให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่คนนี้กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้แสดงความผิดหวังให้เกาหลีใต้ได้รับรู้ และว่าคำกล่าวของตัวแทนจากเกาหลีใต้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

CR:NHK