นายกฯ เสนอ 3 แนวทาง แก้ปัญหาศก.ผ่านเวที G20

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 มิ.ย. 62 17:05 น.

   นายกฯ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในเวที G20 เสนอ 3 แนวทาง แก้ปัญหาศก. โลกผันผวนทั้งเปิดเสรีการค้า – ความแข็งแกร่งของอาเซียน – พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมคุยกับนายกฯ ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน ทั้งผลักดัน RCEP – EEC     

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G20 โดยกล่าวสุนทรพจน์  หัวข้อ “เศรษฐกิจโลก การค้าและการลงทุน” ว่าภายหลังจากที่ไทยได้เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน พบว่าภาวะเศรษฐกิจโลกประสบกับความไม่แน่นอน จากปัจจัยหลักคือการขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุพาคี นำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้า ทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเปราะบาง และกระทบต่อบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างประเทศที่สร้างสรรค์  โดยทุกประเทศควรมองผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว และร่วมมือกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารสำคัญที่ระบุถึงแนวทางความร่วมมือในอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก 2 ฉบับ ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก ซึ่งย้ำถึงการส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพ การพัฒนาและก้าวไปด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

   ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางความร่วมมือ 3 ข้อ คือ ย้ำหลักการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโลก อาเซียนมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ไทยมุ่งมั่นให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้บรรลุผลภายในปีนี้ โดยหวังว่า RCEP จะเป็นเขตการค้าเสรีที่ประกอบด้วยทั้งสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่ครอบคลุมร้อยละ 31.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก

   ประการที่สอง เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคี และพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งผลปฏิรูปไปยังองค์การ WTO ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการค้ายุคใหม่ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประการที่สาม สร้างความสอดคล้อง  ระหว่างประเทศ ภูมิภาค และกรอบความร่วมมือ ทั่วโลก ผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกระดับ โดยในระดับอาเซียน ไทยผลักดันแนวคิดความเชื่อมโยง อย่างไร้รอยต่อ  และขยายแนวคิด “connecting the connectivities” เพื่อเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ACMECS ASEAN BIMSTEC ACD และ IORA เป็นต้น

   นอกจากนี้ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลหารือทวิภาคระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในช่วงการประชุม G20 ว่า  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ตอบรับเชิญเข้าร่วมประชุม G20 ในครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีและสนับสนุนข้อคิดเห็นของไทยในฐานะประธานอาเซียน เกี่ยวกับมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งเน้นความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือทวิภาคีที่แน่นแฟ้นราบรื่นระหว่างกันในทุกระดับ

   ประเทศไทยในนามประธานอาเซียนพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่น และประเทศสมาชิก G20 ในประเด็นที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญและต้องการผลักดัน โดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนแบบเสรี การปฏิรูปองค์การการค้าโลก และการส่งเสริมความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคี และไทยเชื่อว่าการประชุมผู้นำ G20 นี้ จะส่งผลดีต่อสถานการณ์โลกในภาพรวม บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดัน RCEP ให้บรรลุผลการเจรจาภายในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และขอให้ญี่ปุ่นช่วยผลักดันและสนับสนุนด้วย

   นายกรัฐมนตรีทั้งสองต่างเห็นว่า ญี่ปุ่นและไทยควรร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในอาเซียนและภูมิภาค และร่วมกันต่อสู้กับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนไทยได้ขอบคุณที่ญี่ปุ่นการตอบรับเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS โดยเฉพาะการผลักดันสร้างความเชื่อมโยงใน Southern Economic Corridor (SEC) และ East West Economic Corridor (EWEC)

     นายกรัฐมนตรีขอให้ญี่ปุ่นมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ดังนั้นนโยบายและความร่วมมือต่างๆจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและสานต่อ ซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หยิบยกเรื่องเมืองอัจฉริยะ ใน EEC ว่ามีความสำคัญและหวังว่าสามารถดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้

แหล่งที่มา: https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=TVIvNXR2cUZIVG89