ประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจสำเร็จแล้ว7ด้าน

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.12 น.

พาณิชย์เผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียนประเทศไทยในฐานะประธานสามารถผลักดันจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประสบความสำเร็จและคืบหน้าแล้ว 7 ด้าน พร้อมดันไทยต้นแบบการแก้ปัญหา IUU

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นผู้นำอาเซียนได้มีการประกาศความสำเร็จและความคืบหน้าในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ 7 ด้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก นับตั้งแต่ที่ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อวันที่ 1ม.ค. 62 ประกอบด้วย

1.การดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกด้านการค้าทั้งด้านระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวกันที่คาดว่าในปีนี้ทุกประเทศจะดำเนินการได้จากปัจจุบันสมาชิกดำเนินการแล้ว 5 ประเทศ หรือการบรรลุข้อตกลงความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียน,

2. การร่วมด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่น หรือการจัดหาเงินทุนในรูปแบบใหม่ผ่านกองทุนการเงินทั่วถึงและกองทุนการเงินสีเขียวอาเซียน

3 การจัดทำความตกลงทางการเสรีกับคู่เจรจา โดยเฉพาะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงที่ใหญ่สุดในโลกจะมีข้อยุติในปีนี้,

4.การสนับสนุนระบบการค้าพยุภาคี

5. การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน

6.แก้ปัญหาปาล์ม

7 การดำเนินด้านการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานลและไร้การควบคุม หรือ IUU ของอาเซียน โดยไทยจะเป็นต้นแบบในการเข้าไปแก้ปัญหา

แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/economic/716652