ลาวกวาดรายได้ส่งออกสินเค้าเกษตรสูงถึง 870 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรก

infoquest

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำรายได้กว่า 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการส่งออกสินค้าเกษตรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 72.57% ของเป้าหมายในปีนี้

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญคือ กล้วย ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย โค และกระบือ โดยจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด

นายเพชร พรมพิภักดิ์ รมว.กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของสปป.ลาวได้กล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ของรัฐสภาลาวว่า รัฐบาลจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศลงทุนในภาคเกษตรมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการส่งออก

นายพรมพิภักดิ์ยังกล่าวด้วยว่า บริษัทท้องถิ่นหลายแห่งวางแผนที่จะลงทุนในภาคการเกษตร เพื่อผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตในภาคส่วนนี้

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในปัจจุบันลาวมีฟาร์มปศุสัตว์มากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นฟาร์มโค 655 แห่ง ฟาร์มสุกร 553 แห่ง และ ฟาร์มสัตว์ปีก 711 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะ และ และสัตว์อื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรและผู้ผลิตในลาวได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนเครื่องจักร ปุ๋ย และอาหารสัตว์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ต้องนำเข้าและต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่สกุลเงินกีบของลาวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาข้างต้น รัฐบาลลาวกำลังส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์ที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์