จีนให้คำมั่นพร้อมปรับตัวรับโลกร้อนให้ดีขึ้นหลังเผชิญความเสี่ยงสูง

infoquest

รัฐบาลจีนเปิดเผยว่า เศรษฐกิจและสังคมจีนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และทางการจีนจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกการปรับตัวและความสามารถในการตรวจสอบในทุกระดับของรัฐบาล

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลจีนเผยแพร่เอกสารกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติในวันจันทร์ (13 มิ.ย.) มีใจความว่า “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติของจีน และยังคงแพร่กระจายและแทรกซึมลงไปในระบบเศรษฐกิจและสังคม”

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่เพียงสร้างความท้าทายระยะยาวเท่านั้น แต่ยังทำให้จีนเปราะบางต่อเหตุการณ์ที่ “กะทันหันและรุนแรง” ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ ศัตรูพืช และสภาพอากาศที่รุนแรง ต่างเพิ่มอันตรายต่อสุขภาพประชาชนทั้งสิ้น

เอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่า เขตการเพาะปลูก (Vegetation belts) ได้เปลี่ยนไปทางเหนือ และจีนจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อปรับการทำเกษตรให้เหมาะสมและเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลผลิตมากขึ้นและต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนจะปรับปรุงระบบการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทันสมัยมากขึ้นและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจรวมถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ จีนยังตั้งเป้าที่จะสร้างระบบประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศทั่วประเทศภายในปี 2578 และจะกำหนดให้โครงการสำคัญต่าง ๆ รวมเรื่องสภาพภูมิอากาศไว้ในการประเมินเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะเพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์