ไต้หวันจะลดการกักตัวกันโควิดเหลือ 3 วัน

11/06/2565 15:39 สำนักข่าวไทย

ไทเป 11 มิ.ย. – ไต้หวันกล่าววันนี้ว่า จะลดข้อกำหนดการบังคับกักตัวเพื่อดูอาการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนจากเดิม 7 วัน เหลือ 3 วัน ซึ่งเป็นการผ่อนคลายมาตรการเข้มเพื่อพยายามจะให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 และให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น

ไต้หวันยังคงใช้ระเบียบเรื่องการกักโรคอย่างเข้มข้นในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในเอเชียผ่านคลายหรือยกเลิกการกักตัวอย่างเด็ดขาดไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันกำหนดเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไว้ที่ 10 วันก่อนจะมาลดลงเหลือ 7 วันในเดือนพฤษภาคมและล่าสุดลดเหลือ 3 วัน ศูนย์บัญชาการกลางควบคุมโรคระบาดของไต้หวัน กล่าวว่า การผ่อนคลายระยะเวลากักโรคเหลือ 3 วันจะเริ่มใช้บังคับในวันพุธนี้ หลังจากกักตัว 3 วันครบกำหนดแล้ว บุคคลเหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าสังเกตุอาการต่อเนื่องไปอีก 4 วัน และหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกที่พัก ศูนย์บัญชาการกลางฯ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนระยะเวลาในครั้งนี้เป็นไปตามสถานการณ์การระบาดในประเทศและต่างประเทศ มาตรการป้องกันการระบาดและความสามารถทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาด และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม สำหรับผู้ที่เดินทางมายังไต้หวันยังคงต้องมีผลการตรวจไวรัสด้วยวิธีการพีซีอาร์เป็นลบ ก่อนออกเดินทาง รัฐบาลไต้หวันกล่าวว่า สถานการณ์โควิดในประเทศเริ่มลดลงแต่ยังไม่เปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบ.

Cr. สำนักข่าวไทย