IMF ส่งสัญญานหั่นคาดการณ์ศก.โลกในเดือนก.ค.นี้

10 มิ.ย. 65 15:21 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าว CNBC รายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า จะทำการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้อีกครั้งในเดือน ก.ค. หลังจากที่ธนาคารโลก (WORLDBANK) และ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงในสัปดาห์นี้

  ”เจอร์รี่ ไรซ์” โฆษกของ IMF กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสงครามในประเทศยูเครน การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงราคาอาหารและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ IMF จำเป็นต้องปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใหม่ ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว และมีบางประเทศที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย IMF จะทำการเปิดเผยคาดการณ์เศรษฐกิจโลกรอบใหม่ในช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้ 

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

Cr.efinancethai