เมื่อ ‘อินเดีย’ มอง ‘ASEAN’ เป็นตลาดส่งออกเปี่ยมศักยภาพ

09 มิถุนายน 2565 GLOBTHAILAND

การค้าระหว่างอาเซียน-อินเดีย

ASEAN นับเป็นกลุ่มตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของอินเดีย รองจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต่างเป็นคู่ค้าด้านการส่งออกที่สำคัญของอินเดีย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนแบ่งของสินค้าอินเดียภายในอาเซียนทรงตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 มาตั้งแต่การมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement) ในปี ค.ศ. 2010

การส่งออกของอินเดียมายังอาเซียนสูงที่สุดในประวัติการณ์อยู่ที่ 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2018 แต่กลับลดลงมาอยู่ที่ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 จากการระบาดของวิกฤติโควิด-19 และในภายหลังสามารถกลับมาฟื้นตัว และเติบโตถึงร้อยละ 38 หรือขึ้นมาอยู่ที่ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2021

จากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และมีตลาดการบริโภคที่ใหญ่ถึง 660 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีรายได้ต่อหัวจากทั้งโลก ทำให้อาเซียนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าของอินเดีย โดยเฉพาะ สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ยา เหล็ก เป็นต้น

การส่งออกของอินเดียไปยังอาเซียน

อินเดียส่งสินค้ามากกว่า 3500 รายการไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจากจำนวนเหล่านี้ มีสินค้าเพียง 19 ประเภทที่มีส่วนแบ่งในอาเซียนมากกว่าร้อยละ 40 จากการส่งออกทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อินเดียยังคงมีศักยภาพอีกมากในการผลักดันการส่งออกสินค้าอีกกว่า 3,481 ประเภทไปยังอาเซียน

การนำเข้าของอาเซียนจากอินเดีย

อินเดียได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 19 ด้านแหล่งนำเข้าสินค้าของอาเซียน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.4 ของการนำเข้ารายปีจากอินเดีย โดยแหล่งนำเข้าที่สำคัญของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ มาเลเซีย และไทย

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาสินค้าอินเดียของสมาชิกอาเซียนอาจไม่มากนัก โดยคิดเป็นอัตราน้อยกว่าร้อยละ 5 ของสินค้าทั้งหมด ซึ่งมีสินค้าเพียง 12 ประเภทที่อาเซียนยังคงพึ่งพาอินเดียในอัตรามากกว่าร้อยละ 5 อันได้แก่ เนื้อสัตว์ กาแฟ ตะกั่ว อลูมิเนียม เมล็ดพืชน้ำมัน ยาเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ออร์แกนิก ปลา สารสกัดย้อมสี ฝ้าย ไหม และสังกะสี

สินค้าและประเทศที่มีศักยภาพของอินเดีย  

ข้อมูลจากศูนย์การค้าระหว่างประเทศแห่งเจนีวา ระบุว่า อินเดียมีศักยภาพในการส่งออกไปยังอาเซียนด้วยมูลค่ามากถึง 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่มีศักยภาพสูง เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอลูมิเนียม สินค้าเซรามิค เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ทองแดงแคโทด ข้าวสี และยา

สำหรับอินเดียแล้ว สิงคโปร์เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดในอาเซียน เนื่องจากมีการส่งออกที่คิดเป็นร้อยละ 25 ของการส่งออกในภูมิภาค โดยในอนาคต อินเดียมีแผนที่จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย จะสามารถกระตุ้นการค้าขายระหว่างอินเดีย-อาเซียนโดยปลอดภาษี โดยสำหรับอินโดนีเซีย จะเน้นสินค้ากลุ่มอาหารทะเล ผักและผลไม้ ธัญญาพืช อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ออร์แกนิก สิ่งทอ และเครื่องจักร เป็นต้น สำหรับไทย จะเน้นสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์ออร์แกนิก ยา เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า เครื่องจักร ยานยนต์ เป็นต้น ส่วนมาเลเซีย จะเน้นสินค้ากลุ่มอาหารทะเล ผักและผลไม้ อาหารแปรรูป สินค้าปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ออร์แกนิก เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า และเครื่องจักร เป็นต้น

นอกจากนี้ เวียดนาม กัมพูชา และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนต่างก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพต่ออินเดียเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านของการบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมตั้งเป้าทวีคูณการสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกไปยังอาเซียนให้สูงขึ้นถึง 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2025

อินเดียมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน และลึกซึ้งกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยนับว่าจะยิ่งทวีคูณความสำคัญทางด้านการค้า และยกระดับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยต่อการค้า-การลงทุนกับอินเดีย เนื่องจากไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ในปีหน้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย-อินเดีย ในการส่งเสริมลู่ทางระหว่างกัน และขยับขยายสู่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เช่น บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน โดยผู้ประกอบการไทยควรติดตามและปรับตัวการทำธุกิจให้เข้ากับโมเดล BCG ของไทย เพื่อนำเสนอธุรกิจสู่ความยั่งยืนให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกปัจจุบันยิ่งขึ้น

สำหรับสาขาอื่น ๆ ที่อินเดียให้ความสนใจในการลงทุน และไทยมีความโดดเด่น เช่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์ และเภสัชกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ด้านโลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งแขนงที่น่าพัฒนาเพื่อรองรับการค้าระหว่างไทย-อินเดียที่มากขึ้นในอนาคต ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งอาจนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

Cr. GLOBTHAILAND