สิงคโปร์เผชิญสถานการณ์ไข้เลือดออกฉุกเฉิน

07/06/2565 13:46 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 7 มิ.ย.- สิงคโปร์แจ้งว่า กำลังเผชิญสถานการณ์โรคไข้เลือดออกฉุกเฉิน เพราะปีนี้โรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนี้ระบาดเร็วกว่าปกติ

สิงคโปร์ซึ่งมีประชากรเกือบ 6 ล้านคนพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วราว 11,670 คนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มากกว่าปี 2564 ทั้งปีที่พบผู้ป่วยทั้งหมด 5,258 คน ส่วนปี 2563 เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่สุด พบผู้ป่วย 35,135 ราย เสียชีวิต 28 ราย กระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ผู้ป่วยปีนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลราวร้อยละ 10 เป็นระดับที่ยังสามารถจัดการได้ แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ยอดผู้ป่วยปีนี้อาจสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพราะช่วงการระบาดสูงสุดจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า สถานการณ์การระบาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสิงคโปร์ที่มีภูมิประเทศร้อนชื้น เหมาะแก่การแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค แต่ยังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้โลกร้อนขึ้น จึงน่าจะมีการระบาดแบบนี้บ่อยครั้งขึ้นและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุในรายงานโรคไข้เลือดออกโลกเมื่อเดือนมกราคม 2565 ว่า พบการระบาดตามประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศแล้ว เพิ่มขึ้นถึง 30 เท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เฉพาะปี 2562 พบผู้ป่วยมากเป็นประวัติการณ์ถึง 5 ล้าน 2 แสนราย.

Cr. สำนักข่าวไทย