ญี่ปุ่นเปิดรับต่างชาติเพิ่มเป็นวันละ 20,000 คน

01/06/2565 15:00 สำนักข่าวไทย

ญี่ปุ่น 1 มิ.ย. – ญี่ปุ่นเปิดรับชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว เป็นวันละ 20,000 คน และผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคมากขึ้น

ญี่ปุ่นเปิดรับชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว จากวันละ 10,000 คน เป็นวันละ 20,000 คน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากเพิ่มจำนวนเปิดรับชาวต่างชาติแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นยังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคมากขึ้น โดยจัดกลุ่มประเทศเป็น 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง กลุ่มแรก 98 ประเทศ และดินแดนที่มีความเสี่ยงต่ำ จะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อและไม่ต้องกักเมื่อเดินทางมาถึงไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม กลุ่มที่สองเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง 99 ประเทศ และดินแดนจะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อและไม่ต้องกักตัวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม.

Cr. สำนักข่าวไทย