ฮ่องกงผ่อนปรนข้อบังคับการตรวจเชื้อโควิดสำหรับนักเดินทางขาเข้า

infoquest

ฮ่องกงเตรียมผ่อนปรนข้อบังคับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเมือง ในขณะที่รัฐบาลฮ่องกงเริ่มต้นผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางบางส่วน

รัฐบาลฮ่องกงแถลงว่า แม้ว่านักเดินทางยังจำเป็นต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการทดสอบกรดนิวคลีอิกภายในเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินขาออกเพื่อมุ่งสู่ฮองกง แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการอีกต่อไป

นอกจากนั้น ฮ่องกงจะยกเลิกข้อบังคับที่กำหนดให้ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องบินทดสอบกรดนิวคลีอิกก่อนขึ้นเครื่องบิน

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. โดยเป็นการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบครั้งล่าสุดของรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งประกาศว่าจะยึดมั่นต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์อันเข้มงวด แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลงและพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเปิดเศรษฐกิจแล้ว

สำหรับฮ่องกงนั้นได้ยกเลิกคำสั่งห้ามบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นอาศัยในฮ่องกงเข้าเมืองตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค.แล้ว แต่ยังคงกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้ากักตัวติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน หลังเดินทางเข้าสู่ฮ่องกง

คำประกาศล่าสุดของรัฐบาลฮ่องกงยังรวมถึงการผ่อนคลายกลไกการระงับเที่ยวบินสำหรับสายการบินที่บรรทุกผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหนึ่งเข้าฮ่องกงอีกด้วย

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ สายการบินต่าง ๆ ที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเตือนและปรับเป็นเงิน 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (2,548 ดอลลาร์สหรัฐ) และหากสายการบินละเมิดเงื่อนไขเดิมอีกครั้งภายในเวลา 10 วันจะถูกห้ามบินเข้าฮ่องกงเป็นเวลา 5 วัน ขณะที่นโยบายปัจจุบันสายการบินจะถูกสั่งห้ามบินทันทีโดยไม่มีการแจ้งเตือน หากผู้โดยสารติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 5 คน

ด้านหน่วยงานสุขภาพของฮ่องกงรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 237 คนในวันอาทิตย์ โดย 37 คนเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์