เวียดนามเล็งห้ามใช้ถุงพลาสติกภายในปี 2573

infoquest

สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า เวียดนามจะสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงถุงพลาสติกในตลาดสดภายในปี 2573

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเผยว่า เวียดนามยังตั้งเป้าให้ศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตเปลี่ยนมาใช้ถุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในปี 2568

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลสำรวจของสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ บ่งชี้ว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตของเวียดนามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากถึง 104,000 ใบต่อวัน หรือคิดเป็น 38 ล้านใบต่อปี

ด้านธนาคารโลกระบุว่าชาวเวียดนามใช้พลาสติกราว 3.9 ล้านตันต่อปี แต่พลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่มีเพียง 1.28 ล้านตันเท่านั้น โดยมีการใช้พลาสติกในหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การบิน สิ่งทอ และเกษตรกรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์