การบูรณาการทางเศรษฐกิจเชิงลึกและการเตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมีพลวัต ครอบคลุม และยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

29 เมษายน 2022 สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) แวนคูเวอร์, แคนาดา

กลุ่มผู้นำธุรกิจเอเชีย-แปซิฟิกของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ซึ่งประชุมกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการรักษาเส้นทางการเติบโตของภูมิภาค ภายใต้ความซับซ้อนของการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น และสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประจำปี 2022 กล่าวว่า ความท้าทายร้ายแรงอันเกิดขึ้นจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ปัจจุบันที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของตลาดโลกและห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและคุกคามความมั่นคงด้านอาหาร ส่งผลกระทบต่อความสามารถของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่น

“การตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ เราต้องการการดำเนินการที่เด็ดขาดและรอบคอบ ทั้งการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อให้ธุรกิจของเราดีขึ้น ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่เล็กที่สุด เพื่อให้บรรลุการเติบโตที่มีพลวัตและยั่งยืน เราจะใช้โอกาสนี้ในการถ่ายทอดมุมมองของเราเกี่ยวกับวิธีการบรรลุสิ่งนี้ต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการค้าของเอเปค ซึ่งจะประชุมกันในเดือนพฤษภาคม” นายสุพันธุ์กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการทำให้เกิดเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP)

นายสุพันธุ์กล่าวว่า “เรายินดีกับการริเริ่มของเอเปคในการเจรจาครั้งใหม่เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก เราจะเสนอรัฐมนตรีให้เอเปคเปิดตัวโครงการความร่วมมือระยะยาว 5 โครงการเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่ระบุ ซึ่งรวมถึงการทำให้เป็นดิจิทัล การรวมกลุ่ม ความยั่งยืน การค้าและการลงทุน และการตอบสนองทางการค้าต่อการระบาดใหญ่”

“เรายังต้องการเห็นองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น และเราจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีเอเปคทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดผลการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 ซึ่งจะทำให้องค์กรการค้าโลกแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และมีความเชื่อมโยง ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับระบบและกฎการซื้อขายพหุภาคี การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการกลับมาสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง และสะท้อนถึงความต้องการและแบบจำลองทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

นายสุพันธุ์กล่าวเสริมอีกว่า “ลำดับความสำคัญของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค คือ การมุ่งเน้นไปที่การสร้างสนามแข่งขันในระดับที่มากขึ้นสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19”

“เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องพัฒนาแนวทางระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและส่งเสริมนวัตกรรม รวมทั้งความคล่องตัวในการเผชิญกับความต้องการที่ไม่แน่นอนของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ”

ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคยังกล่าวอีกว่าสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคสนับสนุนวาระความยั่งยืนระดับโลก โดยเน้นว่า “เราต้องสร้างเศรษฐกิจที่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) และส่งเสริมเส้นทางการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยใช้หลักการเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศของเอเปค เราควรส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนซึ่งรับรองความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารผ่านการใช้เทคโนโลยีและลดการบิดเบือนของตลาด”

การประชุมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity symposium) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำให้เอเปคเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในขณะที่ลดช่องว่างทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยพิจารณาจากการสร้างแพลตฟอร์มและโอกาสในการร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งภูมิภาค

ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 กล่าวขอบคุณสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของแคนาดา (ABAC Canada) สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคในการทำให้ธุรกิจและการเดินทางข้ามพรมแดนกลับมาดำเนินงานได้อีกครั้ง และในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ซึ่งพิจารณาจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากของสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

ในการนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายราวี กาห์โลน (Ravi Kahlon) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย กล่าวปาฐกถาพิเศษในระหว่างการเปิดการประชุม

ที่มา

APEC. (29 April 2022). Deepening Economic Integration and Equipping Business for Dynamic, Inclusive and Sustainable Growth are Key to Economic Recovery, say Business Leaders. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/deepening-economic-integration-and-equipping-business-for-dynamic-inclusive-and-sustainable-growth

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์