รัสเซียว่าความร่วมมือด้านอวกาศจะเกิดขึ้นเมื่อเลิกลงโทษ

02/04/2565 16:29 สำนักข่าวไทย

มอสโก 2 เม.ย. – นายดิมิทรี โรโกซิน ผู้อำนวยการองค์การด้านอวกาศ “รอสคอสมอส” ของรัสเซียกล่าววันนี้ว่า การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฉันท์ปกติระหว่างหุ้นส่วนในสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ไอเอสเอสและโครงการร่วมด้าอวกาศอื่น ๆ จะกลับมาเป็นไปได้อีกครั้งเมื่อชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษรัสเซียแล้วเท่านั้น

นายโรโกซิน กล่าวผ่านทางแพลทฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ว่า เป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรคือการฆ่าเศรษฐกิจรัสเซียให้ตายและทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะสิ้นหวังและหิวโหย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดหนัก เขากล่าวว่า เจตนาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่มาตรการเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน นายโรโกซินกล่าวว่า ดังนั้นเขามีเหตุผลที่เชื่อว่า การฟื้นฟูความสัมพันธ์ฉันท์ปกติระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนในโครงการไอเอสเอสและโครงการอื่น ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกมาตรการลงโทษที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น นายโรโกซินกล่าวว่า ข้อเสนอของรอสคอสมอสว่า เมื่อใดจะยุติความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการไอเอสเอสกับองค์กรด้านอากาศของสหรัฐ แคนาดา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น จะถูกนำเสนอให้เจ้าหน้าที่รัสเซียไดด้พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ ก่อนหน้านี้ เขากล่าวว่า มาตรการคว่ำบาตรจะทำลายความเป็นหุ้นส่วนของสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องโครงการไอเอสเอส ชาติตะวันตกใช้มาตการลงโทษอย่างกว้างขวางกับรัสเซียจากการที่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนที่รัสเซียเรียกว่าเป็นปฎิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา.

Cr. สำนักข่าวไทย