เด็ก 400 ล้านคนทั่วโลกยังไม่ได้ไป รร.เพราะโควิด

30/03/2565 12:11 สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 30 มี.ค.- องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยว่า ยังมีเด็กทั่วโลกประมาณ 405 ล้านคน ไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ถือเป็นความสูญเสียที่ถูกซุกซ่อนอยู่

นางแคทเธอรีน รัสเซลล์ ผู้อำนวยการยูนิเซฟเผยกับบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษหรือบีบีซีว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่โควิดระบาดหนัก ทั่วโลกมี 150 ประเทศที่ปิดโรงเรียนอย่างสิ้นเชิง และมี 10 ประเทศที่ปิดโรงเรียนบางส่วน แต่จนถึงขณะนี้ยังคงมี 19 ประเทศที่ปิดโรงเรียนทั้งหมด และ 4 ประเทศที่ปิดโรงเรียนบางส่วน กระทบเด็กประมาณ 405 ล้านคน ถือเป็นความสูญเสียที่ซุกซ่อนอยู่ เพราะทำให้ชีวิตเด็ก ๆ พลิกผัน เด็กประมาณ 147 ล้านคนพลาดโอกาสในการเข้าชั้นเรียนถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตวัยเรียน เด็กที่เคยอ่านออกเขียนได้ช่วงก่อนโควิด ขณะนี้กลับกลายเป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กหญิงยังไม่ได้กลับไปเรียนทั้งที่โรงเรียนเปิดแล้ว เด็กเหล่านี้เสี่ยงถูกฉวยประโยชน์ ถูกใช้แรงงาน และถูกจับแต่งงานก่อนวัยอันควร เนื่องจากครอบครัวยากจน

ยูนิเซฟรวบรวมข้อมูลจาก 122 ประเทศพบว่า มีเพียงร้อยละ 60 ที่ได้เผยแพร่แผนการฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด สะท้อนว่าภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง จึงเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนในเรื่องนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบอย่างเป็นห่วงโซ่ และว่าสัดส่วนความช่วยเหลือต่างประเทศที่จัดสรรให้แก่การศึกษาทั่วโลกลดลงจากร้อยละ 8.8 ในปี 2562 ก่อนเกิดโควิด เหลือเพียงร้อยละ 5.5 ในปี 2563.

Cr. สำนักข่าวไทย