วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายให้ใช้แต่ใบฉีดวัคซีน

13/01/2565 11:54 สำนักข่าวไทย

ปารีส 13 ม.ค.- วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายที่จะเข้มงวดการใช้บัตรผ่านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการจำกัดให้ใช้แต่ใบรับรองการฉีดวัคซีนเท่านั้น

ร่างกฎหมายนี้จะกำหนดให้ผู้พำนักอยู่ในฝรั่งเศสต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนในการใช้บริการร้านอาหาร สถานที่ทางวัฒนธรรม และรถโดยสารสาธารณะข้ามภูมิภาค โดยจะไม่สามารถใช้ผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบเช่นในปัจจุบันได้อีก ยกเว้นการเข้ารับบริการทางการแพทย์

วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายเมื่อเวลา 02.30 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยคะแนน 249 ต่อ 63 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง หลังจากอภิปรายค่อนข้างสงบเป็นเวลา 2 วัน แตกต่างจากการอภิปรายเพื่อผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย

คณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภาจะประชุมกันในบ่ายวันนี้เพื่อตกลงร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย หากตกลงได้จะเสนอให้วุฒิสภาผ่านความเห็นชอบครั้งสุดท้ายในวันนี้ และให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ แต่หากตกลงไม่ได้จะต้องนำกลับไปอภิปรายและลงคะแนนรอบใหม่ในทั้งสองสภา เสียงชี้ขาดอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร.

Cr. สำนักข่าวไทย