ผู้เสียชีวิตจากโควิดในสิงคโปร์ฉีดวัคซีนครบแล้วถึง 30%

10/01/2565 17:11 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 10 ม.ค. – นายออง ยี คัง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เผยวันนี้ว่า ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ทั้งหมด 802 คนในปี 2564 มีร้อยละ 30 เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบสองโดส

นายอองกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาสิงคโปร์ว่า สิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในปี 2564 ทั้งหมด 802 คน ในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนโควิดครบสองโดส 247 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30 และมีผู้เสียชีวิต 555 รายที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบสองโดส ขณะที่ข้อมูลอัตราผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นชี้ว่า ผู้เสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่า มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 11 รายต่อประชากร 100,000 คนที่ได้รับวัคซีนของซิโนแวค ตามมาด้วยซิโนฟาร์ม 7.8 ราย ไฟเซอร์ 6.2 ราย และโมเดอร์นา 1 ราย อย่างไรก็ดี นายอองได้ย้ำเตือนว่า ข้อมูลนี้เป็นการคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตเพียง 247 ราย อัตราเหล่านี้เป็นเพียงข้อบ่งชี้ในขั้นต้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ไม่ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเสียชีวิต เช่น อายุของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนและระยะเวลาของการฉีดวัคซีน

นายอองระบุว่า สิงคโปร์มีอัตราฉีดวัคซีนโควิดให้ประชากรในแต่ละช่วงอายุที่มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 90 ในรอบเดือนที่ผ่านมา เช่น ชาวสิงคโปร์อายุ 60-69 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนครบสองโดสร้อยละ 96 และ 95 ตามลำดับ รวมถึงชาวสิงคโปร์อายุ 12-19 ปีก็เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสร้อยละ 95 นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีอัตราฉีดวัคซีนเข็มที่สามเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนร้อยละ 46 จากประชากรทั้งหมด 5.6 ล้านคน ขณะนี้ สิงคโปร์มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า 285,000 คน และผู้เสียชีวิต 838 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย