ชี้โอไมครอนสามารถติดเชื้อซ้ำได้มากกว่าเดลตา

18/12/2564 13:04 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 18 ธ.ค. – การศึกษาของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ เปิดเผยว่า ความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อซ้ำของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน สูงกว่าสายพันธุ์เดลตาถึง 5 เท่า และไม่มีสัญญาณใด ๆ แสดงให้เห็นว่าจะรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน นำข้อมูลมาจากสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ที่มาจากประชาชนที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการพีซีอาร์เป็นบวกในอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม ผลการศึกษาระบุว่า ไม่พบหลักฐานทั้งเรื่องความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และสถานะของอาการของโอไมครอนมีความรุนแรงต่างจากเดลตา

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำการศึกษายอมรับว่า ข้อมูลเรื่องการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำกัด ผลการศึกษา ซึ่งลงวันที่ 16 ธันวาคม ยังระบุว่า เมื่อควบคุมข้อมูลในเรื่องของสถานะการฉีดวัคซีน อายุ เพศ เชื้อชาติ การไม่แสดงอาการ ศาสนา และวันที่เก็บตัวอย่าง พบว่าโอไมครอน มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำถึง 5.4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเดลตา การป้องกันการติดเชื้อซ้ำที่มาจากภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อครั้งก่อนของโอไมครอน อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำถึงร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ยังไม่ได้รับการตรวจทานยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ.

Cr. สำนักข่าวไทย