สศค.เผยเศรษฐกิจต.ค.ดีต่อเนื่อง รับท่องเที่ยว-ลงทุนฟื้น ส่งออกสดใส

29 พ.ย. 64 14:10 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

   สศค.เผยเศรษฐกิจไทยในเดือน ค.ค. ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น การท่องเที่ยว ลงทุนเอกชนหนุน ด้านส่งออกโต 17.4% ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8

   นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการคลังในเดือนต.ค. พบว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ต.ค. มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8

   โดยการส่งออกสินค้าในเดือน ต.ค. มีมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม 22,738.7 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ที่ 17.4% และหากไม่รวมน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัว 12.2% โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะยางพารา ขยายตัว 51.3% ข้าว ขยายตัว 33.7% และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยยตัว 29.5% สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน และสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด

   รวมถึงสินค้าขั้นกลางหรือสินค้าวัตถุดิบ เช่น เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รวมถึงสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยังขยายตัวได้ดีที่ 10.3%

   ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก เช่น อินเดีย อาเซียน-5 เกาหลีใต้ สหรัฐ และจีน

   ด้านการนำเข้า ในเดือน ต.ค. พบว่าขยายตัว 34.6% ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือน ต.ค. ขาดดุล 0.4 พันล้านดอลลาร์

   ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน พบว่า มีสัญญาณปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือน ต.ค. ขยายตัว 21.8% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าที่ 0.9% สอดคล่องกับการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่หดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน -13.8% สำหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ พบว่า ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.4%

   ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ในเดือนต.ค. ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษ นักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) นักธุรกิจ กลุ่มสุขภาพที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยรวม 20,272 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากเยอรมนี สหรัฐ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส สำหรับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือน ต.ค.อยู่ที่ 4.59 ล้านคน หรือคิดเป็นการหดตัวในอัตราชะลอลงที่ -66.5% ต่อปี

   ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนต.ค.อยู่ที่ 2.38% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.21% ส่วนสัดส่วนหนี้สาธษรณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 64 อยู่ที่ 58.2% ต่อจีดีพี ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ต.ค.64 อยู่ในระดับสูงที่ 246.1 พันล้านดอลลาร์

รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

Cr.efinancethai