ศรีลังกายอมถอยเป้าหมายเป็นเกษตรอินทรีย์เต็มตัว

24/11/2564 14:22 สำนักข่าวไทย

โคลัมโบ 24 พ.ย.- ศรีลังกายอมถอยจากเป้าหมายการเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำการเกษตรอินทรีย์เต็มตัวแล้ว ด้วยการยกเลิกคำสั่งห้ามใช้และนำเข้าปุ๋ยเคมี หลังจากถูกเกษตรกรประท้วงครั้งใหญ่และเกิดภาวะราคาอาหารเฟ้อสูงขึ้น

นายมหินดานันดา อาลุตกามาเฆ รัฐมนตรีเกษตรศรีลังกาชี้แจงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ถึงสาเหตุที่กลับลำนโยบายในวันนี้ว่า คณะรัฐมนตรีสมัครใจเพิกถอนประกาศห้ามนำเข้าปุ๋ยเคมีตามที่เกษตรกรเรียกร้อง เพราะศรีลังกาเป็นประเทศที่รับฟังประชาชน แต่จะอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้น ราคาปุ๋ยเคมีจะยังคงแพงอยู่ เพราะรัฐบาลจะไม่นำนโยบายอุดหนุนราคากลับมาใช้

ศรีลังกาห้ามใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อราโดยสิ้นเชิง เมื่อครั้งประกาศใช้นโยบายการเกษตรแบบใหม่เมื่อวันที่ 26 เมษายน ทำให้เกษตรกรที่ไม่พอใจออกมาชุมนุมตามท้องถนน และขอให้ใช้นโยบายแบบผสมผสานที่อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ คำสั่งห้ามใช้ปุ๋ยเคมีประกอบกับสภาพอากาศเลวร้าย ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของศรีลังกาทำสถิติสูงสุดในรอบ 47 เดือนที่ร้อยละ 8.3 ในเดือนตุลาคมปีนี้ ขณะที่ภาวะราคาอาหารเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.7 เพราะผลผลิตลดลง ศรีลังกามีเกษตรกรมากกว่า 2 ล้านคน และประชากรมากถึงร้อยละ 70 จากทั้งหมด 22 ล้านคน พึ่งพาการเกษตรไม่ทางตรงก็ทางอ้อม.

Cr. สำนักข่าวไทย