ครม.เตรียมพร้อมก่อนประชุม WTO เน้นประมงถูกกม.-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

23 พ.ย. 64 15:44 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

   ครม.เห็นชอบ 10 ท่าทีไทย ก่อนประชุมรัฐมนตรีองค์กรการค้าโลก (WTO) 30 พ.ย.-3 ธ.ค. นี้ เน้นย้ำเรื่องประมงถูกกม. – การเกษตร – พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินทางปัญญา

   นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบท่าทีของไทยในการประชุมรัฐมนตรีว่าการองค์กรการค้าโลก สมัยสามัญครั้งที่ 12 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. นี้ การประชุมดังกล่าวถือเป็นกลไกระดับสูงสุดของ WTO ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายต่างๆขององค์กรการค้าโลก

   สำหรับท่าทีของไทยประกอบด้วย 10 ด้าน คือ 1.ภาพรวมของบทบาทประเทศไทยใน WTO 2.ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง 3.ความตกลงเกษตร 4.ความต้องการว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.ทรัพย์สินทางปัญญา 6.การร่วมมือกับโรคโควิด 7.การค้ากับสิ่งแวดล้อม 8.การค้ากับการพัฒนา 9.การปฏิรูป WTO และ 10.การประชุมภายใต้การหารือหลายฝ่าย

   โดยท่าทีของประเทศไทย เช่น การอุดหนุนประมง โดยไทยจะห้ามการอุดหนุนการประมงที่ผิดกฎหมาย ห้ามอุดหนุนประมงในพื้นที่ทรัพยากรสัตว์น้ำร่อยหรอ และไม่อยู่ในระดับที่ยั่งยืน และขอยกเว้นการบังคับใช้และข้อตกลงบางกรณีเพื่อช่วยเหลือประมงพื้นบ้านของไทย เป็นต้น ด้านท่าทีด้านเกษตร เช่น สนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตร การลดการอุดหนุนภายในประเทศที่บิดเบือนตลาด การเพิ่มความโปร่งใสและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี การอุดหนุนด้านต่างๆ เป็นต้น

รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr. efinancethai