เอเปค 2022 เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable”

17 พ.ย. 2564 เวลา 13:06 น. ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

เอเปค 2022 เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ  ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” ชูตราสัญลักษณ์ ลายดอกลอย สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านลายเส้นที่สอดประสานสื่อถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญ เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับ 21 เขตเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) หรือ เอเปค ทำหน้าที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการดำเนินการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ประกอบไปด้วยสมาชิก 63 ราย ที่มาจากการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจจำนวน 3 คนต่อเขตเศรษฐกิจ จากสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

สำหรับประเทศไทยจะมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นผู้แทนไทยในสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยแต่ละปีจะมีการเวียนให้สมาชิกแต่ละประเทศทำหน้าที่ประธาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 2022 นี้ โดยตราสัญลักษณ์ของ เอเปค 2022 จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ลายดอกลอย ซึ่งเป็นลวดลายตามวิถีทางศิลปะไทยที่สื่อสะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งการ ผลิดอก ออกใบ เบ่งบาน เส้นสายเล็กๆ ที่แตกต่าง แต่ร่วมกัน สอดประสาน ต่อยอดถักทอ เกิดเป็นรูปทรงของลาย ดอกลอยมีชิ้นส่วนองค์ประกอบทั้งสิ้น 21 ชิ้น เท่ากับจำนวนสมาชิกเขตเศรษฐกิจของเอเปค สะท้อนถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญ เพื่อเตรียมรับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่  ของโลก พร้อมเดินหน้าสู่โลกที่เปลี่ยนไปสู่ดุลยภาพใหม่

ทั้งนี้ เอเปค 2022 ได้กำหนดธีมหลักของงาน คือ EMBRACE ENGAGE ENABLEซึ่งสื่อความหมายดังนี้ EMBRACE: แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก ENGAGE: สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรค์สร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน และ ENABLE: ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมการจัดงาน เอเปค 2022 และประสานการดำเนินงานร่วมกับทางภาครัฐ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอำนวยการ ABAC 2022 และมีคณะทำงานย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 2) คณะทำงาน Event ABAC4 2022 3) คณะทำงาน Event APEC CEO Summit 2022 และ 4) คณะทำงาน Sponsor ABAC 2022 ซึ่งมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม Executive Director ABAC 2022 และประธานคณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 กล่าวว่า คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 เป็นคณะทำงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันข้อเสนอต่างๆ ที่ประเทศไทยเห็นว่ามีความสำคัญ โดยจะทำงานร่วมกับ 5 Working Group ของ เอเปคอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้แทน Working Group ทั้งหมด จะมาจาก 21 เขตเศรษฐกิจของ เอเปค นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวม สรุปประเด็นในร่างหนังสือเสนอผู้นำ เอเปค และรัฐมนตรี เอเปคด้วย

ขณะที่นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงาน Event ABAC4 กล่าวว่า การประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council – ABAC) จะมีทั้งหมด 4 ครั้งในปี 2022 โดยประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งที่ 4 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคณะทำงานต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน เอเปค จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ที่จะมาร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทน เอเปค ประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022 กล่าวว่า การประชุม APEC CEO Summit จะมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการเป็นเจ้าภาพ เอเปค ของไทย เนื่องจากจะมีการเชิญผู้นำประเทศ เอเปค หลายท่านเข้าร่วมงาน โดยเชื่อมั่นว่าผู้นำทุกท่านจะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพา 21 เขตเศรษฐกิจ เอเปค ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ไปได้ นอกจากนี้ ยังมี CEO ผู้นำทางธุรกิจ รวมถึงผู้แทนบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงาน ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งของไทย

นายกอบศักดิ์ ดวงดี ผู้แทน ABAC ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงาน APEC Digital Trade Symposium: Advancing Digital Trade Transformation and Connectivity in APEC ถือเป็นกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทยโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก International Chamber of Commerce (ICC) และ Asia Pacific Financial Forum (APFF) ภายใต้ ABAC ที่ได้เข้าร่วมจัดงานและจัดวาระการประชุมรวมถึงเชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสำคัญต่างๆ ทั่วโลก มาร่วมเป็นวิทยากรใน Symposium ครั้งนี้

Cr.ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล