รมว. เอเปกชี้ค้าเสรีจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด

10/11/2564 10:55 สำนักข่าวไทย

เวลลิงตัน 10 พ.ย.- รัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก (APEC) เห็นพ้องกันในการประชุมแบบเสมือนจริงว่า การค้าเสรีและเศรษฐกิจแบบเปิดจะขับเคลื่อนเอเปกให้ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

รัฐมนตรีจาก 21 สมาชิกเอเปกประชุมออนไลน์หารือเรื่องการรับมือกับโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน ก่อนที่จะมีการประชุมระดับผู้นำในวันที่ 13 พฤศจิกายน นายแดเมียน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมแถลงวันนี้ว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมได้แก่ การสมัครใจระงับการให้เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล การรับปากเปิดเสรีภาษีวัคซีนโควิดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการตั้งอุปสรรคทางการค้า เพราะการค้าที่เสรี เป็นธรรมและเปิดกว้างจะช่วยให้เศรษฐกิจเอเปกพ้นจากสถานการณ์การระบาด และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แม้โควิดทำให้เอเชียแปซิฟิกมีคนว่างงานมากถึง 81 ล้านคนและห่วงโซ่อุปทานถูกกระทบอย่างสำคัญ แต่เอเปกก็ไม่ยอมใช้นโยบายการปกป้องทางการค้า

รมว.ต่างประเทศ และ รมว.การค้านิวซีแลนด์

ด้านนางนาไนอา มาฮูตา รัฐมนตรีต่างประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมอีกคนแถลงว่า สมาชิกเอเปกเห็นพ้องกันว่าจะส่งสารที่ชัดเจนเรื่องระงับการเพิ่มเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล เพราะเอเปกเสียเงินอุดหนุนจำนวนมหาศาล  แต่ผลกระทบที่แท้จริงกลับเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ทุกต้องต้องอาศัยอยู่

สำหรับประเด็นในการประชุมสุดยอดเอเปกวันเสาร์นี้ประกอบด้วย มาตรการเปิดประเทศโดยไม่ทำให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาด การทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเท่าเทียม และการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจปราศจากคาร์บอน.

Cr. สำนักข่าวไทย