เอเปคเพิ่มรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สิงคโปร์, 2 พฤศจิกายน 2021 หน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค

เอเปคขยายรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกระตุ้นการตอบสนองของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อการเรียกร้องให้มีการปรับปรุง บรรเทาวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก และส่งเสริมความยั่งยืน โดยดำเนินนโยบายตามคำแนะนำของหน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปค

ผู้นำของเอเปคให้การรับรองรายชื่อสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2012 โดยให้ลดอัตราภาษีสินค้า 54 รายการให้เหลือร้อยละ 5 หรือน้อยกว่านั้นภายในสิ้นปี 2020 โดยมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเสรีทางการค้า รายการสินค้าดังกล่าวประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม พื้นไม้ไผ่อัด อุปกรณ์ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

การค้าผลิตภัณฑ์ในรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมเติบโตขึ้นอย่างมากในภูมิภาคเอเปค การส่งออกและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ 54 รายการของเอเปคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และร้อยละ 13.5 ตามลำดับ ระหว่างปี 2012-2019 ในขณะเดียวกันการค้าภายในของเอเปค การค้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขยายตัวร้อยละ 7 ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับการค้าโลกของผลิตภัณฑ์ในรายการนี้มีการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4

Carlos Kuriyama นักวิเคราะห์อาวุโสของหน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปคเสนอว่า “การค้าระหว่างประเทศช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมได้ในราคาถูก ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการพัฒนาสินค้า และบริการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศสามารถให้อำนาจแก่ชุมชนที่ผลิตสินค้าเหล่านั้น และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จำเป็นต้องใช้สินค้าเหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม”

เป็นเวลาเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่เอเปครับรองรายการสินค้าประเภทนี้ Kuriyama เน้นย้ำว่ายังจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการค้าด้วย การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในรายการสามารถช่วยสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

เขากล่าวเสริมอีกว่า “การสำรวจการเพิ่มของรายการนั้นสมเหตุสมผล เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคยเป็นมาและผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ก็ปรากฏขึ้น ในทางกลับกัน ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยการใช้แนวทางห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกสำหรับสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม”

Kuriyama เห็นว่าประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าขั้นกลางและส่วนประกอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึงวัสดุต่าง ๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ซิลิกา และเกลือหลอมเหลวสำหรับการสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น

รายงานสรุปนโยบายชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สามารถช่วยให้สมาชิกของเอเปคสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง

นิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพของเอเปคปี 2021 ได้เป็นผู้นำในกระบวนการทำให้ทันสมัยของรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของเอเปค รวมถึงระบุการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพิ่มเติมได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปคคาดว่าจะดำเนินการพิจารณาต่อไปในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021

ในมุมมองทางการค้า การสนับสนุนการเติบโตที่มีความหมายมากขึ้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยรายงานสรุปนโยบายได้เน้นย้ำ สนับสนุนให้สมาชิกเอเปคพิจารณาเพิ่มสินค้าที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรายการมากขึ้น

Kuriyama สรุปว่า “การเพิ่มเติมรายชื่อสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของเอเปคเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เอเปคจะแสดงบทบาทระดับโลก ในฐานะเวทีชั้นนำสำหรับการเสนอทางเลือกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าในรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของเอเปคมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสและอนุสัญญากรอบการทำงานของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมสุดยอด COP26 ในสัปดาห์นี้”

หมายเหตุ

ผู้สนใจเรื่องรายการผลิตภัณฑ์สินค้าด้านสิ่งแวดล้อมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

APEC. (8 September 2012). ANNEX C – APEC List of Environmental Goods. Retrieved from https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexc.aspx

รายการอ้างอิง

APEC. (2 November 2021). Expanding the APEC List of Environmental Goods List to Fight Climate Change: Analysis. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/1102_EG