ไฟเซอร์เปิดผลทดลองวัคซีนเข็ม 3 กู้ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นถึง 95.6

22/10/2564 14:27 สำนักข่าวไทย

22 ต.ค. – ไฟเซอร์-ไบออนเทค เผยผลการทดลองวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย พบสามารถกู้ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นมาถึง 95.6%

บริษัท ไฟเซอร์-ไบออนเทค เผยผลการทดลองทางคลินิกของวัคซีนบูสเตอร์ หรือวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย พบว่าสามารถกู้ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นมาถึง 95.6% หรือเท่าเดิมกับตอนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 โดส

การทดลองมีผู้เข้าร่วม 10,000 คน อายุ 16 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดย 5,000 คนแรก ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ส่วนอีก 5,000 คนหลังได้รับเพียงยาหลอก ก่อนหน้านี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของไฟเซอร์พบว่าภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 โดสแรก จะลดระดับลงภายใน 6 เดือน การเปิดผลทดลองของไฟเซอร์มีขึ้น 1 วัน หลังสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนของโมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นวัคซีนบูสเตอร์ได้.

Cr. สำนักข่าวไทย