สหรัฐฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนแล้วกว่า 400 ล้านโดส

infoquest

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนในประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 409,438,987 โดส ณ วันอังคารที่ 19 ต.ค. และกระจายวัคซีนออกไปแล้ว 495,844,635 โดส

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากที่ฉีดไป 408,797,942 โดสเมื่อวันที่ 18 ต.ค. จากที่กระจายวัคซีนออกไป 494,655,075 โดส

CDC ระบุว่า มีประชากร 219,161,368 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะที่ 189,487,793 คนได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ยอดรวมวัคซีนดังกล่าวนับรวมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 2 โดสของโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบออนเทค รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ 1 โดสของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ทั้งนี้ ประชากรมากกว่า 10.9 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือวัคซีนของโมเดอร์นาโดสที่ 3 แล้วตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. เมื่อสหรัฐอนุญาตให้ฉีดวัคซีนโดสที่ 3 ให้แก่ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าการฉีดวัคซีนเพียง 2 โดสอาจสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เพียงพอ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์