ฝรั่งเศสจะห้ามใช้พลาสติกกับผักผลไม้ตั้งแต่ ม.ค.65

12/10/2564 11:24 สำนักข่าวไทย

ปารีส 12 ต.ค.- กระทรวงสิ่งแวดล้อมฝรั่งเศสแถลงว่า ฝรั่งเศสจะห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับผักผลไม้เกือบทุกอย่างตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เพื่อลดขยะพลาสติก

กระทรวงสิ่งแวดล้อมแถลงว่า ฝรั่งเศสใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวันปริมาณมากจนเกินไป กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะพลาสติกเหล่านี้ และส่งเสริมการใช้วัสดุอื่น หรือวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำหรือนำไปรีไซเคิล ปัจจุบันมีผักผลไม้ประมาณร้อยละ 37 ที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านชิ้นต่อปี

กระทรวงอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่รายชื่อผักผลไม้ 30 ชนิดที่จะต้องจำหน่ายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เช่น ต้นหอม มะเขือม่วง มะเขือเทศ แอปเปิล กล้วย ส้ม ส่วนผลไม้ตัดแต่งและผักผลไม้บอบบางจำนวนหนึ่งจะต้องทยอยเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 ด้านประธานสมาพันธ์ผู้จำหน่ายผลไม้ยอมรับว่า การเปลี่ยนไปใช้กล่องกระดาษแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะสร้างความยุ่งยากในระยะสั้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น เพราะลูกค้าไม่ต้องการซื้อผลไม้ที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม.

Cr. สำนักข่าวไทย