สศค.เผยศก.ไทย ส.ค.64 ชะลอตัว หลังการบริโภคเอกชน-ภาครัฐลดลง

29 ก.ย. 64 14:31 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สศค.เผย เศรษฐกิจไทย ส.ค.64 ชะลอตัว หลังการบริโภคเอกชน-ภาครัฐลดลง ด้านส่งออกยังเติบโต 8.9% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ส่วนนำเข้าโต 47.9%

  นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. 64 ส่งสัญญาณชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า ตามการบริโภค และ การลงทุนภาคเอกชนที่มีสัญญาณชะลอตัวลง เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19

  สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง และ ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือน ส.ค.64 ลดลงที่ -35.0% และ -29.2% ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 39.6 จากระดับ 40.9 ในเดือน ก.ค. 64 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย

  อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ยังคงขยายตัวที่ 12.4% ต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้า นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรที่แท้จริงยังคงขยายตัวได้ที่ 5.9% ต่อปี

  ด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม 64 ลดลงที่ -40.5% ต่อปี และ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลลดลง -26.2%

  สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -6.8% ต่อปี และ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ 5.0% ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงที่ -8.3% ต่อปี และ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ -4.2% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การก่อสร้างชะลอตัว

  อย่างไรก็ดี ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 21.6% ต่อปี มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนสิงหาคม 64 อยู่ที่ 21,976.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันที่ 8.9% ต่อปี

  และ หากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมัน ทองคำ และ ยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัว 19.4% ต่อปี โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะ ยางพารา ผักและ ผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง , สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน , เครื่องใช้ภายในบ้าน สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และ ลดการแพร่ระบาด , กลุ่มสินค้าเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบ และ สินค้าอัญมณี และ เครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ)

  ส่วนบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือน ส.ค.64 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) และ อื่น ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวสมาชิกสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card) นักธุรกิจ กลุ่มสุขภาพที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยรวม จำนวน 15,105 คน

  โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ เยอรมนี ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จำนวน 12,345 คน สำหรับการท่องเที่ยวของชาวไทย จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือน ส.ค.64 อยู่ที่ 893,565 คน ลดลง -92.0% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

รายงาน    กรณัช พลอยสวาท 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr.efinancethai