เผยโควิดทำอายุคาดเฉลี่ยในหลายประเทศลดต่ำสุด

27/09/2564 10:33 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 27 ก.ย. – ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ของหลายประเทศในปี 2563 ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายชาวอเมริกันที่ลดลงมากกว่า 2 ปี

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวันนี้ระบุว่า อายุคาดเฉลี่ยของ 22 ประเทศจากที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหมด 29 ประเทศ ครอบคลุมทวีปยุโรป สหรัฐ และชิลี ลดลงมากกว่า 6 เดือนเมื่อเทียบกับปี 2562 และในภาพรวมแล้วมี 27 ประเทศจากทั้งหมด 29 ประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยลดลง มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดยังระบุเพิ่มเติมว่า อายุคาดเฉลี่ยที่ลดลงของหลายประเทศอาจเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 5 ล้านคนทั่วโลก ผู้ร่วมเขียนผลการศึกษาดังกล่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระบาดวิทยานานาชาติ (International Journal of Epidemiology) กล่าวว่า ผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงเป็นวงกว้างต่อหลายประเทศ

ผลการศึกษายังพบว่า อายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายลดลงมากกว่าผู้หญิงในประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายชาวอเมริกันที่มีอายุคาดเฉลี่ยลดลง 2.2 ปีเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนในภาพรวมพบว่า ผู้ชายมีอายุคาดเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า 1 ปีใน 15 ประเทศ ขณะที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยลดลงใน 11 ประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐมีอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยทำงานและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ขณะที่ทวีปยุโรปมีอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี.

Cr. สำนักข่าวไทย