แอฟริกาใต้ใช้รถไฟกระจายวัคซีนสู่ชนบท

25/09/2564 15:58 สำนักข่าวไทย

แอฟริกาใต้ 25 ก.ย.- แอฟริกาใต้ใช้ขบวนรถไฟขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกล พร้อมกับรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนในที่ห่างไกลร่วมใจกันฉีดวัคซีน

แอฟริกาใต้ใช้ขบวนรถไฟขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกล พร้อมกับรณรงค์ชักชวนให้ประชาชนในที่ห่างไกลร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากโควิด-19 ปัญหาการลังเลไม่ยอมฉีดวัคซีนและปัญหาการเข้าถึงวัคซีนในพื้นที่ห่างไกล เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โครงการฉีดวัคซีนของแอฟริกาใต้เป็นอย่างเชื่องช้า ดร.พาบัลโล มอควานา แพทย์ผู้จัดการขบวนรถไฟวัคซีนกล่าวว่า เป้าหมายของรถไฟวัคซีน คือฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อประชาชนชาวแอฟริกาใต้จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้.

Cr. สำนักข่าวไทย