อิสราเอลพบเด็กนับพันคนมีอาการ “ลองโควิด” หลังหายป่วย

Sep 14 , 2021. 14:25น. infoquest

ผลสำรวจจากกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเปิดเผยว่า เด็กชาวอิสราเอล 11.2% ที่หายดีจากโรคโควิด-19 มีอาการเรื้อรังอันเป็นผลระยะยาวของโรคโควิด-19 หรือลองโควิด (long COVID)

คณะนักวิจัยได้ทำการสำรวจผลที่ตามหลังจากระยะเฉียบพลันของโรคโควิด-19 (PASC) จากผู้ปกครอง 13,834 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กอายุ 3-18 ปีที่หายดีจากโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ป่วยเด็กที่หายดีแล้วในอิสราเอลราว 11.2% ยังคงมีอาการเรื้อรังของโรคโควิด-19

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า โอกาสที่จะมีอาการเรื้อรังนั้นเพิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก โดยพบว่า 1.8% ของเด็กอายุ 3-6 ปี มีอาการเรื้อรังหลังหายดีแล้ว 6 เดือน ขณะสัดส่วนดังกล่าวของเด็กอายุ 12-18 ปีอยู่ที่ 4.6%

นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยแบบแสดงอาการและความเป็นไปได้ที่จะมีอาการเรื้อรัง โดย 5.6% ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีที่ป่วยโรคโควิด-19 แบบแสดงอาการจะมีอาการเรื้อรัง แต่สัดส่วนดังกล่าวของกลุ่มผู้ป่วยแบบไม่แสดงอาการอยู่ที่ 3.5%

กระทรวงฯ ระบุว่า ยังคงพบเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ในกลุ่มอายุอื่นๆ ด้วย

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของเด็กในกลุ่มสำรวจ มีอาการทางระบบประสาท การรู้คิด และจิตใจ เช่น ความผิดปกติด้านการนอนหลับหรือการไม่มีสมาธิจดจ่อ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการติดเชื้อโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์