UNICEF เผยสหรัฐบริจาควัคซีนโควิดมากที่สุดในโลก แซงมหาอำนาจหลายชาติ

10 ก.ย. 64 11:07น. infoquest

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เปิดเผยว่า สหรัฐเป็นประเทศที่บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุดในโลก แซงหน้าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ หลายแห่ง อาทิ จีน, ญี่ปุ่น และอังกฤษ

ข้อมูลของยูนิเซฟระบุว่า สหรัฐบริจาคและส่งมอบวัคซีนไปแล้วกว่า 114 ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆ ราว 80 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเชีย, แอฟริกา และลาตินอเมริกา ขณะที่จีนตามมาเป็นอันดับสอง โดยบริจาคไปราว 34 ล้านโดส ส่วนอันดับสามคือญี่ปุ่น 23.3 ล้านโดส ตามด้วยอินเดีย 9 ล้านโดส, อังกฤษ 6.8 ล้านโดส, ฝรั่งเศส 4.4 ล้านโดส, แคนาดา 1.36 ล้านโดส, สเปน 1.32 ล้านโดส, สวีเดน 1.18 ล้านโดส และโปแลนด์ 1.15 ล้านโดส

แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนถึงจำนวนวัคซีนที่บริจาคอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ประเทศมหาอำนาจฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศตัวเองคืบหน้าแล้ว แต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งยังคงประสบปัญหาการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

ทั้งนี้ ยูนิเซฟได้รวบรวมข้อมูลการบริจาควัคซีนมาจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงอาจยังไม่ครอบคลุมจำนวนวัคซีนที่บริจาคทั่วโลก

อนึ่ง องค์การยูนิเซฟเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กทั่วโลก และยังมีหน้าที่บริหารจัดการวัคซีนในโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ที่มีเป้าหมายแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศรายได้น้อย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์