เอเปคร่วมกันจับตาความไม่แน่นอนทางการค้า

3 กันยายน 2021 โดย ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค , เวลลิงตัน นิวซีแลนด์.

เจ้าหน้าอาวุโสของเอเปคประชุมเพื่อผลักดันนโยบายการค้าที่กล้าหาญและปฏิบัติได้จริง โดยพยายามรักษาการฟื้นตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของการระบาดจากโควิด-19 และความพยายามในการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤติในอนาคต

“เอเปคอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ขณะที่เราต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจและสุขภาพที่ยืดเยื้อ เอเปคมีหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดแนวทางไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดการเติบโตที่แข็งแกร่ง สมดุล ปลอดภัย ยั่งยืน และครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค” Vangelis Vitalis ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอเปค ประเทศนิวซีแลนด์กล่าวในที่ประชุม

ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ Vitalis ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ สมาชิกเอเปคกำลังร่วมกันทำงาน โดยอาศัยความเชื่อใจร่วมกันของเราที่ว่า การค้าที่มากขึ้นและการเปิดกว้างมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงการตอบสนองที่ดีที่สุดต่อการระบาดของโควิด-19”

คณะทำงานยังได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีให้พิจารณาว่าการค้าสามารถช่วยแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิต การจัดหาและการจัดจำหน่ายวัคซีน การสนับสนุนความพยายามในการแบ่งปันวัคซีนทั่วโลก และการจัดการกับอุปสรรคต่อการหมุนเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็น เพื่อช่วยจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสุขภาพของภูมิภาคครอบคลุมประชากรทุกคน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจล่าสุดโดยหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคแสดงให้เห็นว่า การฟื้นตัวยังคงต้องพึ่งพาความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนและการแจกจ่ายวัคซีนไปทั่วภูมิภาค แม้จะยังมีความแตกต่างในแต่ละประเทศของการจัดการโรค แต่เอเปคก็คาดว่าเศรษฐกิจเอเปกจะเติบโตเป็นบวกร้อยละ 6.4 ในปี 2021

คณะทำงานนโยบายของเอเปคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายงานความคืบหน้าในการบรรลุปฏิญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในปี 2020 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น (2020 Ministers’ Responsible for Trade Declaration on Facilitating the Movement of Essential Goods) ซึ่งรวมถึงงานด้านวัคซีนและสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเวชภัณฑ์และการค้าดิจิทัล

Vitalis ยังให้ความคิดเห็นอีกว่า “มีความคิดริเริ่มหลายอย่างที่เราอยากจะก้าวไปข้างหน้า รวมถึงการปรับปรุงรายการสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน”

การตกลงเริ่มแรกในปี 2012 เพื่อลดอัตราภาษีให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมของเอเปค ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 54 รายการที่มีส่วนในเชิงบวกต่อการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เอเปคยังคงเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลเพียงแห่งเดียวที่มีรายการสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่ตกลงกันไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการระบุบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสินค้า

“เรากำลังค้นหาความคล้ายคลึงกันของสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถส่งเสริมการค้าดิจิทัลในภูมิภาคผ่านอินเทอร์เน็ตและแผนงานเศรษฐกิจดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความเหลื่อมล้ำที่ช่วยให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากส่วนนี้” Vitalis กล่าวเสริม

Vitalis ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2021 ในการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของเอเปคเกี่ยวกับชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่น และสงบสุขภายในปี 2040 หรือที่รู้จักในชื่อวิสัยทัศน์ปุตราจายา (Putrajaya Vision) ให้เป็นโปรแกรมการทำงานและแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายของเอเปคและสมาชิกที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอีกสองทศวรรษข้างหน้า

Vitalis กล่าวทิ้งท้ายว่า “มีการปกป้องทางการค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งท้าทายให้เราทุกคนคิดใหม่และพึ่งพาการสนับสนุนพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและสถาปัตยกรรมการค้าระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตทางสังคมสำหรับนโยบายการค้าและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังอยู่ภายใต้ความตึงเครียดมากขึ้น เนื่องจากเราได้เห็นผลกระทบที่ไม่เท่าเทียมกันจากโควิด-19 ต่อผู้หญิง ธุรกิจขนาดเล็ก และชนพื้นเมือง ในระดับภูมิภาค เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าเอเปคจะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่กับวิกฤตที่เกิดขึ้นฉับพลัน แต่ยังรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน”

อ้างอิง

APEC. (2021). Senior Officials Lean in Together on Trade as Uncertainties Loom Large. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0903_SOM

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานทางเศรษฐกิจของเอเปค และปฏิญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในปี 2020 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นของเอเปคได้ที่

APEC. (2021). APEC Posts Strong First Quarter Growth, on Track to hit 6.4% in 2021. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0816_ARTA

APEC. (n.d.). Declaration on Facilitating the Movement of Essential Goods by the APEC Ministers Responsible for Trade (MRT). Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2020_MRT/Annex-A

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ (นักวิจัย)

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์