WHO จับตาเชื้อโควิดสายพันธุ์ “มิว” ในโคลอมเบีย

01/09/2564 11:31 สำนักข่าวไทย

เจนีวา 1 ก.ย. – องค์การอนามัยโลกกำลังเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สายพันธุ์ “มิว” ซึ่งพบครั้งแรกในโคลอมเบียเมื่อเดือนมกราคม และจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่น่าจับตา

องค์การอนามัยโลกเผยในระหว่างแถลงการณ์โรคระบาดประจำสัปดาห์เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์มิว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.621 (บีจุดหนึ่งจุดหกสองหนึ่ง) และจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่น่าจับตา เชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวได้กลายพันธุ์จนทำให้พบข้อบ่งชี้ถึงการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น ทั้งยังระบุว่า พบการระบาดครั้งแรกของเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวในโคลอมเบีย และมีรายงานพบการระบาดในประเทศต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้และยุโรปในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ความชุกของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวในโคลอมเบียมีสูงถึงร้อยละ 39 ในขณะที่ทั่วโลกมีต่ำกว่าร้อยละ 0.1

ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ 4 สายพันธุ์อยู่ในกลุ่มเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่น่ากังวล เช่น เชื้อโควิดสายพันธุ์อัลฟาที่พบการระบาดใน 193 ประเทศ และเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาที่พบการระบาดใน 170 ประเทศ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังระบุให้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ 5 สายพันธุ์อยู่ในกลุ่มเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่น่าจับตา เช่น เชื้อโควิดสายพันธุ์มิวที่พบในโคลอมเบีย.

Cr. สำนักข่าวไทย