ผลวิจัยเบลเยียมชี้วัคซีนโมเดอร์นาสร้างภูมิคุ้มกันโควิดได้มากกว่าไฟเซอร์ 2 เท่า

Aug 31 , 2021. infoquest

ผลวิจัยจากเบลเยียมซึ่งใช้ข้อมูลจากบุคลากรสาธารณสุขเกือบ 2,500 คนเพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระบุว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาสามารถสร้างแอนติบอดี้ในร่างกายได้มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทค

ผลวิจัยพบว่า ระดับแอนติบอดี้ในร่างกายของผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนและได้รับการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาทั้ง 2 โดสอยู่ที่ระดับ 2,881 หน่วยต่อมิลลิลิตร เทียบกับ 1,108 หน่วยต่อมิลลิลิตรของไฟเซอร์

งานวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน โดยระบุว่า ความแตกต่างนี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณสารออกฤทธิ์ (100 ไมโครกรัมในวัคซีนโมเดอร์นา เทียบกับ 30 ไมโครกรัมในวัคซีนไฟเซอร์) หรือระยะเวลาระหว่างการฉีดวัคซีนแต่ละโดส (4 สัปดาห์สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา เทียบกับ 3 สัปดาห์ของวัคซีนไฟเซอร์)

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบสุขภาพ Mayo Clinic ในสหรัฐ ที่ระบุว่า วัคซีนของโมเดอร์นามีความเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้มากเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับวัคซีนของไฟเซอร์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์