เม็กซิโกเปิดเรียนอีกครั้ง หลังปิดนานกว่า 1 ปี

31/08/2564 10:41 สำนักข่าวไทย

เม็กซิโก 31 ส.ค.-โรงเรียนในเม็กซิโกหลายพันแห่งเปิดเรียนอีกครั้ง หลังปิดมานานกว่าปีครึ่ง โดยนำระบบการเรียนการสอนทั้งที่โรงเรียนและทางไกลมาใช้ร่วมกัน

เม็กซิโกเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอก3 ของโควิด-19 และมีผู้เสียชีวิตยืนยันกว่า 3.8 แสนคน ทั้งนี้ชาวเม็กซิโกราวร้อยละ 64 ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มแต่มีเด็กเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบอกว่าการกลับเข้าเรียนอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เด็กและชุมชนมีความเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่องค์การยูนิเซพและองค์การอนามัยโลกทวีปอเมริการะบุว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎการรักษาความสะอาด ระมัดระวังตัวและมีระบบระบายอากาศที่ดี .

Cr. สำนักข่าวไทย