เผยวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 มีผลข้างเคียงน้อยกว่าเข็ม 2

09/08/2564 14:25 สำนักข่าวไทย

เยรูซาเล็ม 9 ส.ค. – การสำรวจความเห็นเบื้องต้นของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เข็มที่สามของไฟเซอร์ส่วนใหญ่แล้ว มีผลข้างเคียงหลังฉีดอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือน้อยกว่าในช่วงที่ฉีดวัคซีนเข็มสอง

การสำรวจความเห็นในอิสราเอลดำเนินการด้วยการสอบถามผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มสามราว 4,500 คนในระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. พบว่า ผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่สามที่มีเป้าหมายในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 88 ระบุว่ามีอาการใกล้เคียงหรือดีกว่าช่วงฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ขณะที่ร้อยละ 31 ระบุว่าเกิดอาการข้างเคียงหลังฉีด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการปวดเมื่อยหลังฉีดวัคซีนที่จุดบริการ ส่วนร้อยละ 0.4 มีอาการหายใจติดขัด และร้อยละ 1 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากมีผลข้างเคียงหลังฉีดอย่างน้อย 1 อาการหรือมากกว่านั้น

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบายสุขภาพของคลาลิต ผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายใหญ่ของอิสราเอล กล่าวว่า แม้ผลสำรวจความเห็นดังกล่าวเป็นผลสำรวจเบื้องต้นและเป็นการรายงานด้วยตัวเอง แต่ก็ทำให้เปรียบเทียบผลข้างเคียงกับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองได้ และพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มสามส่วนใหญ่มีอาการใกล้เคียงหรือน้อยกว่าในช่วงที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ขณะที่คลาลิตระบุเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่า ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่สามของไฟเซอร์ให้แก่ชาวอิสราเอลกว่า 240,000 คน ทั้งนี้ อิสราเอลได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้แก่ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปมาตั้งแต่เมื่อ 10 วันก่อน เนื่องจากรัฐบาลพยายามที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาที่พบครั้งแรกในอินเดียและแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้อิสราเอลกลายเป็นสถานที่ทดสอบการฉีดวัคซีนเข็มที่สามทั้งที่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ หรือเอฟดีเอ ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน.

Cr. สำนักข่าวไทย