เกาหลีใต้สั่งสายการบินยกระดัมมาตรการคุมโควิด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย

Aug 05 , 2021. 15:04น. infoquest

กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งของเกาหลีใต้ (MOLIT) เปิดเผยในวันนี้ว่า สายการบินต่างๆ จะต้องใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดกว่าเดิมและมีบทลงโทษกับผู้โดยสารที่ปฏิเสธจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเที่ยวบิน

MOLIT ระบุว่า จะใช้มาตรการความปลอดภัยบนเที่ยวบินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.นี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวในฤดูร้อน

ภายใต้กฎใหม่นี้ เที่ยวบินในประเทศจะต้องทำการฆ่าเชื้อภายในเครื่องบินมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องทำการฆ่าเชื้อในเครื่องบินทุกเที่ยวบิน

ส่วนผู้โดยสารที่ปฏิเสธจะสวมใส่หน้ากากอนามัย แม้พนักงานบนเครื่องจะร้องขอ อาจถูกส่งให้ตำรวจลงโทษได้

เที่ยวบินในประเทศจะจำกัดการให้บริการเครื่องดื่ม ยกเว้นกับผู้โดยสารสูงอายุและเด็กๆ ที่ร้องขอ ขณะเดียวกันเที่ยวบินระหว่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆ ได้

ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้สายการบินต่างๆ ใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจากเกาหลีใต้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 4 โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากไวรัสสายพันธุ์เดลตา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์