WHO ระบุโลกล้มเหลวรับมือโควิด-19

21/07/2564 10:21 สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย 21 ก.ค.-องค์การอนามัยโลก ระบุโลกกำลังล้มเหลวรับมือโควิด-19 ตำหนิประเทศร่ำรวยไม่ยอมแบ่งปันวัคซีนให้ประเทศยากจน ทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ที่กรุงโตเกียวในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ระบุว่าโลกกำลังล้มเหลวในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกับตำหนิประเทศร่ำรวยที่ไม่ยอมแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศยากจน ทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมและทั่วถึง ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากการฉีดวัคซีนเหมือนกับประชาชนในประเทศร่ำรวย ซึ่งเวลานี้ถือว่ามีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดในระดับต่ำมาก ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้น้อยพบว่ามีประชาชนเพียงร้อยละ 1 ของประชากรเท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ขณะที่ประเทศร่ำรวยฉีดไปแล้วกว่าร้อยละ 50 .

Cr. สำนักข่าวไทย