เผยวัคซีนของคิวบามีประสิทธิภาพป้องกัน 09/07/2564 12:47 โควิด 91.2%

09/07/2564 12:47 สำนักข่าวไทย

ฮาวานา 9 ก.ค. – คิวบาเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคิวบา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โซเบรานา 2 ซึ่งรวมถึงโซเบรานา พลัส ที่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดได้สูงถึงร้อยละ 91.2 ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย

แม้ผลการทดลองวัคซีนโซเบรานา 2 ซึ่งเป็นวัคซีนสองโดส ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ แต่ถ้าคำกล่าวอ้างดังกล่าวถูกต้อง จะทำให้คิวบากลายเป็นประเทศที่พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิดประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 90 และอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐ เยอรมนี และรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนโนวาแวกซ์ ไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค โมเดอร์นา และสปุตนิก-วี นอกจากนี้ คิวบายังเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาและกลุ่มประเทศในเขตแคริบเบียนที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

คิวบายังระบุเพิ่มเติมว่า ทางการได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งหมด 5 ขนาน และคาดว่าวัคซีนอับดาลา ซึ่งเป็นวัคซีนสามเข็ม และวัคซีนโซเบรานา 2 จะได้รับการอนุมัติใช้เป็นกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานกำกับดูแลยาของคิวบาในเร็ว ๆ นี้ อีกทั้งยังเตรียมยื่นเอกสารของวัคซีนดังกล่าวให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติอีกด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของคิวบาจะเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ สั่งซื้อหรือนำวัคซีนไปผลิตใช้เองได้ ขณะนี้ เม็กซิโก อาร์เจนตินา และเวียดนาม สนใจที่จะนำวัคซีนของคิวบาไปผลิตใช้เอง ส่วนอิหร่านระบุว่ากำลังผลิตวัคซีนโซเบรานา 2 หลังคิวบาเสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิก

วัคซีนอับดาลา

วัคซีนอับดาลาและวัคซีนโซเบรานา 2 ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิตวัคซีนด้วยการใช้โปรตีนหนามของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งจะทำให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์และเกิดการติดเชื้อเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนทั้งสองขนานใช้ต้นทุนไม่สูงในการพัฒนาและสะดวกต่อการจัดเก็บและการขนส่ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นจัด.

Cr.สำนักข่าวไทย